LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2017

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2017':

- Odległość instrumentu od jamy ustnej pacjenta, przekazywanego operatorowi w pozycji gotowej do przejęcia, powinna wynosić ........
- Który preparat powinna podać asysta lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania zębów? ........
- W trakcie usuwania złogów nazębnych z powierzchni żującej zęba należy stosować końcówkę skalera ultradźwiękowego ........
- Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono ćwiczenia Rogersa. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych ........
- U pacjenta zdiagnozowano próchnicę butelkową. W tej sytuacji można zalecić ........
- Który lek jest składnikiem past służących do wypełniania kanałów korzeniowych? ........
- Który instrument służy do zamknięcia światła naczynia krwionośnego? ........
- Dokumentację pacjentów nieżyjących przechowuje się – licząc od końca roku, w którym nastąpił zgon – przez okres ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: