LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2018

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2018':

- Który stan lub jednostka chorobowa pacjenta pozwala na wykonanie zabiegu opracowania i wypełnienia ubytku w pozycji leżącej? ........
- Wybity ząb do momentu udzielenia pierwszej pomocy należy transportować ........
- Który lek z wymienionych jest stosowany jako wkładka dozębodołowa w bólach poekstrakcyjnych? ........
- Instrumentem używanym do odciągania policzków, brzegów rany oraz płata śluzówkowo-okostnowego jest ........
- Stosując technikę higienicznego mycia rąk, należy ich powierzchnie dokładnie myć przez czas nie krótszy niż ........
- Ile wynosi wskaźnik intensywności próchnicy w grupie 50 osób z próchnicą mających w sumie 171 chorych zębów? ........
- Którą wadę szczękowo-zgryzową przedstawia rysunek? ........
- Na ilustracji przedstawiono jeden ze sposobów oczyszczania aparatu ortodontycznego. Do tego celu stosuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: