LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2018

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2018':

- W jakiej odległości od preparowanego zęba powinna znajdować się końcówka ssaka? ........
- Który stan lub jednostka chorobowa pacjenta pozwala na wykonanie zabiegu opracowania i wypełnienia ubytku w pozycji leżącej? ........
- Które zalecenie dotyczy pacjenta w przypadku złamanej żuchwy, leczonego z zastosowaniem szyn nazębnych, dowiązywanych do zębów obu łuków i połączonych za pomocą wiązań ligaturowych? ........
- Który aparat zewnątrzustny czynny, stosowany w leczeniu przodozgryzów, przedstawia rysunek? ........
- Endomathasone N – lek stosowany w postępowaniu endodontycznym – jest pastą ........
- Które urządzenie należy zastosować do automatycznego smarowania końcówek stomatologicznych? ........
- Instrumentem używanym do odciągania policzków, brzegów rany oraz płata śluzówkowo-okostnowego jest ........
- Skierowanie na konsultację do innego gabinetu, które otrzymał pacjent, należy do dokumentacji medycznej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: