LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2016

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2016':

- Przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego zęba 25 należy wykonać u pacjenta zdjęcie ........
- Ćwiczenie z płytką przedsionkową Schóenherra u dziecka 7-letniego zaleca się wykonywać od 10 do 15 powtórzeń ........
- Podanie pacjentowi znieczulenia nasiękowego, w składzie którego jest środek obkurczający naczynia krwionośne, ma na celu ........
- Procesem, w którym patogeny i ich toksyny z ogniska zakażenia przedostają się do krwi, jest ........
- Jak należy postąpić z elektrodą bierną w kształcie haczyka podczas badania elektropobudliwości miazgi zęba? ........
- W którym zębie można wykonać profilaktykę indywidualną z zastosowaniem laku szczelinowego? ........
- W celu uzupełnienia niedoborów witaminowych z grupy B, powodujących zapalenie języka, w diecie pacjenta należy uwzględnić: ........
- Końcówki stomatologiczne, bezpośrednio przed zapakowaniem w pakiet papierowo-foliowy, należy przetrzeć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: