LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2016

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2016':

- Którą czynność – podczas zabiegu lakowania – powinna wykonać higienistka bezpośrednio po upływie wymaganego czasu aplikacji 37% kwasu ortofosforowego? ........
- Ulotka zawiera zalecenia pozabiegowe po zabiegu ........
- W którym przypadku należy przeprowadzić zabieg lakierowania zębów? ........
- Działaniem zapobiegawczym wykonywanym w ramach profesjonalnej profilaktyki próchnicy jest ........
- Podanie pacjentowi znieczulenia nasiękowego, w składzie którego jest środek obkurczający naczynia krwionośne, ma na celu ........
- Który rysunek przedstawia tyłozgryz z retruzją siekaczy górnych? ........
- Który rysunek przedstawia klasę II w klasyfikacji urazowej uszkodzeń zębów według Ellisa? ........
- Higienistka ocenia stan przyzębia za pomocą skali zalecanej przez WHO wśród wybranych pacjentów. U badanych osób zarejestrowała kod 1, co wskazuje na występowanie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: