LOGOWANIE

Kwalifikacja MED2 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED2 - STYCZEŃ 2017':

- Które ułożenie głowy pacjenta obowiązuje podczas wykonywania zabiegu w obrębie powierzchni policzkowych zębów w szczęce po stronie lewej? ........
- Którą końcówkę roboczą należy zastosować do ultradźwiękowej kondensacji gutaperki? ........
- Zamieszczone w ramce zapisy stanowią zalecenia pozabiegowe dla pacjenta ........
- Która czynność wykonywana podczas zabiegu lakowania zębów została zaznaczona literą X? ........
- Zabiegiem polegającym na zgrubnym i wykończeniowym oczyszczaniu koron, szyjek i korzeni ze zmineralizowanych złogów nazębnych jest ........
- Lekarz dentysta wykonuje zabieg odbudowy zęba materiałem kompozytowym. Po wytrawieniu ubytku należy przygotować ........
- Który środek uzupełniający, służący utrzymaniu prawidłowej higieny pomiędzy dziąsłem a przęsłem mostu, powinna zalecić higienistka stomatologiczna? ........
- Niezbędnym elementem wyposażenia gabinetu ortodontycznego są, służące do formowania łuków, kleszcze ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: