LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2017':

- Wskaż rodzaj zamieszczonego zdjęcia rentgenowskiego. ........
- Zabiegiem polegającym na zgrubnym i wykończeniowym oczyszczaniu koron, szyjek i korzeni ze zmineralizowanych złogów nazębnych jest ........
- Wybierz brakującą czynność wykonywaną w celu przygotowania końcówki turbiny do sterylizacji. ........
- Jak zapisać w elektronicznej kartotece pacjenta następujące dane: "Ząb drugi przedtrzonowiec dolny prawy, powierzchnia styczna przyśrodkowa i żująca"? ........
- Proces patologicznej utraty szkliwa i zębiny w postaci ubytków klinowych, spowodowany siłami biomechanicznego obciążenia wywołanego nieprawidłowym zgryzem, to ........
- Wybierz prawidłową kolejność wykonywania zapisanych w zamieszczonej tabeli czynności podczas zarabiania gipsu. ........
- Które ćwiczenia należy zastosować u dziecka z przetrwałym, niemowlęcym sposobem połykania? ........
- Warunkiem ochrony wzroku zespołu stomatologicznego jest równomierne i pozbawione efektu pulsacji oświetlenie ogólne w całym gabinecie o natężeniu nie mniejszym niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: