LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2017':

- Które ułożenie głowy pacjenta obowiązuje podczas wykonywania zabiegu w obrębie powierzchni policzkowych zębów w szczęce po stronie lewej? ........
- Wskaż rodzaj zamieszczonego zdjęcia rentgenowskiego. ........
- Która czynność wykonywana podczas zabiegu lakowania zębów została zaznaczona literą X? ........
- Zdjęcie przedstawia pacjenta podczas wykonywania ćwiczenia ........
- Który środek uzupełniający, służący utrzymaniu prawidłowej higieny pomiędzy dziąsłem a przęsłem mostu, powinna zalecić higienistka stomatologiczna? ........
- Które kleszcze są używane do usuwania korzeni górnych? ........
- Jak zapisać w elektronicznej kartotece pacjenta następujące dane: "Ząb drugi przedtrzonowiec dolny prawy, powierzchnia styczna przyśrodkowa i żująca"? ........
- Na diagramie zębowym pacjenta z uzębieniem częściowym stałym przed numerem zęba w dolnym prawym kwadrancie powinna znaleźć się liczba ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: