LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2018':

- Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy przekazać zalecenia dotyczące zakazu ........
- Przedstawiona końcówka skalera ultradźwiękowego jest przeznaczona do usuwania złogów kamienia nazębnego ........
- Podczas sporządzania cementu cynkowo-siarczanowego należy przygotować ........
- Który instrument służy do wyrównywania ostrych brzegów wyrostka zębodołowego? ........
- Uzupełnieniem protetycznym, składającym się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych sąsiadujących z brakiem zębowym oraz przęsła, jest ........
- Który test żywotności zęba wykonuje się poprzez dotknięcie powierzchni zęba watą nasączoną chlorkiem etylu? ........
- Higienistka pokazuje i wyjaśnia pacjentowi na planszach edukacyjnych przebieg chorób przyzębia. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą ........
- W celu oczyszczenia wewnętrznych kanałów piaskarki z resztek materiału ściernego, po oczyszczeniu zbiornika i upewnieniu się, że jest pusta, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: