LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2018':

- Którą kiretę należy przygotować do usuwania złogów nazębnych zlokalizowanych na powierzchniach implantów? ........
- Który preparat należy zastosować do wytrawienia szkliwa? ........
- U pacjenta ze zdiagnozowaną epilepsją w trakcie zabiegu wystąpił częściowy napad padaczki. W tej sytuacji jest konieczne ........
- Które uzupełnienie protetyczne jest przedstawione na rysunku? ........
- Przedstawiona końcówka skalera ultradźwiękowego jest przeznaczona do usuwania złogów kamienia nazębnego ........
- Pacjentowi ze szkliwem plamkowym należy zalecić ........
- Który materiał należy zastosować do wypełniania szczelinowych ubytków? ........
- Który cement leczniczy jest stosowany między innymi do pokrycia bezpośredniego miazgi? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2018