LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2018':

- Wskaż metodę pracy, w której pacjent leży w położeniu centralnym, a operator i asysta siedzą prawie naprzeciw siebie. ........
- Który preparat należy zastosować do wytrawienia szkliwa? ........
- Zabieg oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni z kamienia nazębnego określa się jako ........
- Przedstawiona końcówka skalera ultradźwiękowego jest przeznaczona do usuwania złogów kamienia nazębnego ........
- Przygotowując cement polikarboksylowy, proszek należy zmieszać ........
- Który cement leczniczy jest stosowany między innymi do pokrycia bezpośredniego miazgi? ........
- Instrumentem mechanicznym służącym do wprowadzania ruchem obrotowym materiału wypełniającego w głąb kanału korzeniowego jest ........
- Do wprowadzania i formowania wypełnień w ubytkach próchnicowych należy przygotować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: