LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2011':

- Papier wartościowy własnościowy, stwierdzający uczestnictwo jego właściciela w majątku przedsiębiorstwa to ........
- Który rodzaj działalności wymaga uzyskania koncesji? ........
- Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest osoba ........
- Przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników. Jaki dokument powinien sporządzić w celu odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne? ........
- Jaki dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeżeli w jego umowie o pracę znalazł się zapis "wynagrodzenie pracownika zwiększa się o 1% rocznie od 2. do 20. roku pracy, po 20 latach pracy zawsze jest przyznawany w wysokości 20% wynagrodzenia"? ........
- Zamieszczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niezgodne z prawem, ponieważ nie zawiera ........
- Osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą z powodu zmiany nazwiska wymieniła dowód osobisty i zamierza dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Który formularz powinna wypełnić ta osoba?
(UWAGA: to pytanie może być już nieaktualne) ........
- O który element należy uzupełnić zamieszczony list motywacyjny? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO