LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2019':

- Która z podanych czynności – związanych z pobieraniem wycisków dwuwarstwowych w technice pracy na cztery ręce – nie należy do zadań asysty? ........
- Zabieg polegający na impregnacji, próchnicowo zmienionej zębiny, roztworem azotanu srebra z użyciem strącalnika typu roztwór glukozy o stężeniu 20% to ........
- Według kryterium struktury chemicznej do grupy laków szczelinowych wykorzystywanych w stomatologii nie należą materiały ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie to dźwignia ........
- Ile gramów preparatu należy przygotować do dezynfekcji metodą zanurzeniową, aby otrzymać 1,5 litra roztworu tego preparatu o stężeniu 3%? ........
- Na brzegu siecznym świeżo wyrzniętych zębów stałych występują trzy guzki zwane ........
- W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem Pl.I kryterium 1 oznacza ........
- W której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć i pracować szczotką w sposób przedstawiony na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: