LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2019':

- Który chwyt trzymania strzykawki wodno-powietrznej zastosował operator na przedstawionym rysunku? ........
- Zabieg polegający na usunięciu w znieczuleniu miazgi komorowej, a pozostawieniu miazgi korzeniowej po jej odpowiednim zaopatrzeniu, to ........
- Płukanie jamy ustnej według metody Torella można stosować u dzieci, które ukończyły ........
- Najprostszym aparatem szczękowo-ortopedycznym, mającym zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zgryzu u dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, a czasem i w wieku szkolnym, jest ........
- Według kryterium struktury chemicznej do grupy laków szczelinowych wykorzystywanych w stomatologii nie należą materiały ........
- Który preparat stomatologiczny należy zastosować w przypadku leczenia próchnicy początkowej? ........
- Przedstawione na rysunku kleszcze służą do usuwania zębów górnych ........
- Spektrum działania substancji dezynfekcyjnej, oznakowanej na opakowaniu symbolem Tbc, obejmuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: