LOGOWANIE

Kwalifikacja MED2 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED2 - WRZESIEŃ 2015':

- Dla prawidłowej higieny jamy ustnej protezę całkowitą po wyjęciu z ust i umyciu należy przechowywać ........
- Który etap lakowania zęba mlecznego oznaczono na podanym schemacie symbolem X?

Oczyszczenie bruzd → wypłukanie → osuszenie → wytrawianie 90-120 sekund → wypłukanie → osuszenie → X → polimeryzacja 20-40 sekund

........
- Wykorzystując jednorazowe lub silikonowe łyżki higienistka przeprowadza zabieg ........
- Higienistka stomatologiczna na zlecenie lekarza dentysty, w ramach swojej działalności zawodowej, może wykonywać zabieg ........
- Do przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować: ........
- Cementy glassjonomerowe przeznaczone do cementowania należą do typu ........
- Sporządzając zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania zabiegu lapisowania zębów, należy zamówić ........
- Rysunek przedstawia igłę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: