LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - WRZESIEŃ 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - WRZESIEŃ 2015':

- Przed przystąpieniem do zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona w celu zwiększenia końcowego efektu zabiegu należy ........
- Do przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować: ........
- Do oddzielania płata śluzówkowo-okostnowego podczas zabiegu chirurgicznego służy ........
- Higienistka, wypełniając kartę stomatologiczną, dokonała błędnego zapisu. W celu dokonania korekty powinna ........
- Stały drugi trzonowiec dolny prawy ma następujące korzenie: ........
- W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem OHI kryterium 3 oznacza się ........
- Przy której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć szczotkę w sposób przedstawiony na rysunku? ........
- Podczas zabiegu wykonywanego laserem dentystycznym w celu ochrony należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: