LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - WRZESIEŃ 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - WRZESIEŃ 2015':

- Dla prawidłowej higieny jamy ustnej protezę całkowitą po wyjęciu z ust i umyciu należy przechowywać ........
- Który etap lakowania zęba mlecznego oznaczono na podanym schemacie symbolem X?

Oczyszczenie bruzd → wypłukanie → osuszenie → wytrawianie 90-120 sekund → wypłukanie → osuszenie → X → polimeryzacja 20-40 sekund

........
- Wykorzystując jednorazowe lub silikonowe łyżki higienistka przeprowadza zabieg ........
- Higienistka stomatologiczna na zlecenie lekarza dentysty, w ramach swojej działalności zawodowej, może wykonywać zabieg ........
- Do przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować: ........
- Cementy glassjonomerowe przeznaczone do cementowania należą do typu ........
- Sporządzając zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania zabiegu lapisowania zębów, należy zamówić ........
- Rysunek przedstawia igłę ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - WRZESIEŃ 2015