LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2014

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2014':

- Które tło należy zastosować w celu uzyskania największej różnicy jasności na obrazie barwnym, pomiędzy tłem a fotografowanym czerwonym jabłkiem? ........
- Z którą głębią bitową zapisano przedstawiony obraz? ........
- W celu uzyskania szerokiego kadru należy zastosować obiektyw ........
- Zapotrzebowanie sprzętowo-materiałowe do wykonania barwnych zdjęć nocnych na materiałach halogenosrebrowych powinno uwzględniać: aparat małoobrazkowy z kompletem obiektywów, statyw fotograficzny, lampę błyskową oraz film negatywowy o parametrach ........
- Który filtr należy zastosować podczas fotografowania rozległych krajobrazów w celu skompensowania różnicy jasności obszarów znajdujących się nad i pod linią horyzontu? ........
- Jaki filtr należy zastosować podczas kopiowania negatywu metodą subtraktywną, aby usunąć purpurową dominantę pojawiającą się na barwnej odbitce? ........
- Jaki papier fotograficzny należy zastosować do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu, aby uzyskać małokontarstowy pozytyw czarno-biały? ........
- Drukarki którego typu nie powinny być używane do wydruku obrazów zawierających tekst oraz precyzyjne schematy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: