LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2016

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2016':

- Na zdjęciu przedstawiona jest migawka ........
- Obraz, który powstaje po naświetleniu materiału światłoczułego, ale nie jest jeszcze wywołany, to obraz ........
- Do wyeliminowania refleksów przy fotografowaniu szklanego przedmiotu należy użyć filtra ........
- Schemat ilustruje błąd ........
- Schemat przedstawia budowę aparatu typu ........
- W celu ukazania faktury tkaniny na zdjęciu podczas fotografowania tkaninę należy oświetlić ........
- Błąd obrazu, którego nie można poprawić podczas obróbki cyfrowej, to błąd ........
- Obraz przedstawiony na zdjęciu zapisano z głębią ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: