LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2014

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2014':

- W celu uzyskania na obrazie największego kontrastu kolorów pomiędzy tłem, a fotografowanym barwnym obiektem, do fotografowania cytryny należy zastosować tło ........
- Na podstawie fragmentu obrazu można wnioskować, że zdjęcie zostało zapisane w formacie ........
- Do sfotografowania detalu architektonicznego z dużej odległości należy zastosować aparat fotograficzny z obiektywem ........
- Do wykonania zdjęć plenerowych w promieniowaniu podczerwonym należy zaopatrzyć się w aparat fotograficzny małoobrazkowy z kompletem obiektywów i statywem oraz w odpowiedni filtr ........
- Podczas wykonywania zdjęć krajobrazowych na negatywie czarno-białym w celu uzyskania na obrazie efektu uwypuklenia chmur i przyciemnienia nieba należy zastosować filtr ........
- W celu usunięcia żółtej dominanty na odbitce barwnej podczas kopiowania metodą subtraktywną należy zwiększyć gęstość filtru ........
- W celu uzyskania pozytywu czarno-białego o bardzo dużym kontraście obrazu, do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu należy zastosować papier fotograficzny o gradacji ........
- W celu zarchiwizowania plików graficznych na zewnętrznym nośniku pamięci z zachowaniem informacji o warstwach obrazu cyfrowego należy zapisać obraz w formacie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: