LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2018

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2018':

- Metoda powielania obrazów, w której wykorzystywane jest zjawisko elektrostatycznego przenoszenia obrazu na podłoże, nazywana jest ........
- Przedstawiony na rysunku piktogram w lustrzance małoobrazkowej oznacza synchronizację lampy błyskowej na ........
- Którym symbolem oznacza się lustrzankach tryb fotografowania z preselekcją przesłony? ........
- Temperatura barwowa światła świeczki wynosi około ........
- W procesie kopiowania metodą subtraktywną z negatywu barwnego na barwny papier fotograficzny zastosowano korekcję 70 00 30, uzyskując na próbnej kopii dominantę żółtą. W celu usunięcia dominanty należy zastosować filtr ........
- Który symbol oznacza proces obróbki pozytywu barwnego? ........
- Którą wadę układu optycznego zilustrowano na rysunku? ........
- Które narzędzie programu graficznego umożliwia zaznaczenie obiektu na obrazie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: