LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2019

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2019':

- W studio, w celu równomiernego oświetlenia postaci należy zastosować ........
- Pomiaru natężenia światła odbitego dokonuje się światłomierzem skierowanym ........
- Metoda otrzymywania obrazów polegająca na bezpośrednim naświetleniu powierzchni materiału światłoczułego, na którym położone są przedmioty o różnym stopniu przezroczystości to ........
- Zdjęcie wykonano przy oświetleniu ........
- Które oświetlenie należy zastosować podczas rejestracji obrazu, aby uwypuklić splot nitki wełnianego swetra? ........
- W fotografii tradycyjnej proces polegający na redukcji naświetlonych halogenków srebra do srebra atomowego zachodzi podczas ........
- W programie Photoshop rysowanie ścieżek umożliwia ........
- Z którego narożnika matrycy aparatu cyfrowego należy usunąć zabrudzenia, jeżeli są one widoczne na wyświetlaczu LCD w lewym górnym rogu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: