LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - WRZESIEŃ 2014

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - WRZESIEŃ 2014':

- W fotografii analogowej na materiale światłoczułym typu 135 obiektyw uznawany za portretowy ma ogniskową ........
- Z jakiej odległości powinien fotograf oświetlić fotografowany obiekt, jeżeli posługuje się lampą błyskową o LP=42, przy ISO 100 i liczbie przesłony f/8? ........
- Technika fotograficzna redukująca pozytyw do płaszczyzn z wyraźnie oddzielonymi od siebie tonami szarości to ........
- Wskaż minimalną liczbę ujęć tego samego obiektu, niezbędną do wykonania zdjęcia w technice High Dynamic Range. ........
- W jakiej skali uzyskamy odbitkę pozytywową z filmu negatywowego przy kopiowaniu stykowym? ........
- Obraz utajony powstaje podczas ........
- Które narzędzie programu Adobe Photoshop służy do zmniejszenia nasycenia koloru? ........
- Odbijanie światła lampy błyskowej od sufitu podczas wykonywania zdjęć we wnętrzach stosuje się w celu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: