LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2018

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2018':

- Naczepa przedstawiona na zdjęciu służy do przewozu ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wysokość kontenera ładunkowego typu 1C wynosi ........
- Worki z mąką, każdy o wymiarach 600 mm × 400 mm (dł. × szer.), zostaną spiętrzone w 6 warstwach na paletach. Ile palet o wymiarach 1200 mm × 800 mm (dł. × szer.) będzie niezbędnych do przewozu 576 sztuk worków? ........
- Na rysunku przedstawiono sposób mocowania ładunku poprzez ........
- Konosament – morski list przewozowy – wystawiany jest przez ........
- Który organ wydaje zezwolenie kategorii IV na jednorazowy przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach krajowych w wyznaczonym czasie i po ustalonej trasie? ........
- Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego regularny odpoczynek dzienny dla kierowcy zawodowego, który wykonuje przewóz drogowy i prowadzi pojazd samodzielnie, wynosi co najmniej ........
- Zintegrowanym system globalnych standardów, umożliwiającym precyzyjną identyfikację i przepływ informacji o produktach, zasobach, usługach i lokalizacjach, jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: