LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2015

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2015':

- Najpopularniejszym i najtańszym w przewozie kontenerem do transportu małych i ciężkich przesyłek, określanych w żargonie spedytorów jako "gęste", jest ........
- Wskaż rodzaj konwencji, której przepisy stosuje się do przewozu towarów szybko psujących się, wykonywanego transportem drogowym i/lub kolejowym. ........
- Spedytor otrzymał od producenta zlecenie transportu 33 palet wełny mineralnej wypełniających całą przestrzeń ładunkową. Przewóz taki charakteryzuje się ........
- Opakowanie typu "Bag in box" to opakowanie typu ........
- Jaki nakaz prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku został przedstawiony na rysunku? ........
- Książka serwisowa samochodu zawiera wykaz ........
- Podczas zakończenia realizacji przewozu i przekazania ładunku, zgodnie z konwencją CMR, odbiorca powinien ........
- Zdjęcie przedstawia naczepę stosowaną do przewozu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: