LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2017':

- Zespół składający się ze środków transportowych, infrastruktury, ludzi oraz zasad i reguł, które są odpowiedzialne za przemieszczanie osób i ładunków z punktów początkowych, poprzez ewentualne punkty przeładunkowe, do punktów końcowych to ........
- Na którym zdjęciu przedstawiona jest rampa samochodowa zębata? ........
- Na podstawie konwencji ADR realizowany jest przewóz ........
- W przeciągu miesiąca zrealizowano 180 zleceń transportowych i obliczono, że parametr niezawodności transportu kształtował się na poziomie 95%. Ile zleceń zostało wykonanych nieterminowo? ........
- Urządzeniem przedstawionym na rysunku jest ........
- Na palecie o masie własnej 33 kg ułożono 24 worki z suchą zaprawą betonową o wadze 50 kg każdy. Ile wynosi waga ładunku brutto w samochodzie, do którego załadowano 18 pjł? ........
- Którą księgę przekazuje właścicielowi urządzenia inspektor Urzędu Dozoru Technicznego po dokonaniu odbioru technicznego urządzenia? ........
- Zgodnie z Ustawą dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przedstawiony fragment dokumentu uprawnia posiadacza do przewozu towarów pojazdami ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: