LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2018':

- Przedsiębiorstwo zleciło firmie spedycyjnej zaplanowanie rozmieszczenia 384 szt. opakowań zbiorczych, o wymiarach 200 × 200 × 250 mm (dł. × szer. × wys.) i masie 10 kg każde na paletach o wymiarach 1,2 × 0,8 × 0,144 m (dł. × szer. × wys.) i masie własnej 20 kg. Ile minimalnie paletowych jednostek ładunkowych (pjł) zostanie utworzonych, jeżeli maksymalna wysokość pjł nie może przekroczyć 1 300 mm, a jej masa brutto 1 200 kg? ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu tablicy ADR zawierającej przykładowe numery rozpoznawcze niebezpieczeństwa i materiałów określ, która tabliczka informuje o przewożonym chlorku propionylu, zaliczanego do kategorii materiałów żrących. ........
- Który rodzaj jednostek ładunkowych przedstawiony został na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono zabezpieczenie ładunku za pomocą ........
- Który dokument, stosowany w spedycji, zawiera zakres czynności zleconych spedytorowi, a wystawiany jest przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy – spedytora? ........
- Która z formuł INCOTERMS 2010 nakłada na sprzedającego obowiązek dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku, a na kupującego nakłada obowiązek wyładunku towaru? ........
- Jeżeli kierowca korzysta ze skróconego dobowego odpoczynku, to musi on trwać minimum ........
- Jaką maksymalną odległość pokona w ciągu doby samochód ciężarowy, jeżeli średnia prędkość samochodu wynosi 75 km/h, pojazd prowadzi dwuosobowa załoga, a obaj kierowcy korzystają z wydłużonego czasu pracy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: