LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - WRZESIEŃ 2014

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - WRZESIEŃ 2014':

- Realizacja przewozów z dużą liczbą punktów przeładunkowych, gdzie towary – w celu dalszej dystrybucji – przeładowywane są z większych samochodów na niniejsze, jest przykładem modelu ........
- Ile wynosi współczynnik gotowości technicznej środka transportu, jeżeli czas jego użytkowania to 150 godziny, a czas przeglądu i naprawy 30 godzin? ........
- Znak manipulacyjny oznaczający środek ciężkości jest przedstawiony na rysunku ........
- W jakiej kolejności, w aspekcie dokumentacyjnym, przebiega proces realizacji usługi transportowej? ........
- Zezwolenie uprawniające przewoźnika transportu drogowego do wykonywania międzynarodowego przewozu pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie (jedna jazda tam i jedna jazda z powrotem) nosi nazwę ........
- Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stosowany w transporcie samochodowym jest wypełniany ........
- Czas załadunku z użyciem wózka widłowego jednej palety na samochód ciężarowy wynosi 2 minuty. Do załadunku przygotowano 31 palet. Jaki będzie całkowity czas załadunku, jeżeli po 30 minutach użyto dodatkowo drugiego wózka widłowego? ........
- Zdjęcie przedstawia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: