LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016 (test 2)

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016 (test 2)':

- Arkusz papieru o formacie A1 ma wymiary ........
- Wskaż najlepsze podłoże do wydrukowania dwustronnej, wielobarwnej ulotki reklamowej. ........
- Ile form drukowych należy przygotować do wydrukowania plakatu o formacie A1 w kolorystyce 4 + 0? ........
- Ile metrów drutu potrzeba do wykonania 1 000 egzemplarzy broszur szytych przygrzbietowo na 2 zszywki, jeżeli długość drutu na jedną zszywkę wynosi 30 mm? ........
- Określ koszt złamywania 10 000 arkuszy formatu Al w składki formatu A4, jeżeli cena za jeden złam wynosi 1 grosz. ........
- Jak nazywa się ostatni wiersz akapitu umieszczony na początku kolumny? ........
- 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K oznacza kolor ........
- Podczas przygotowywania prac do drukowania offsetowego nadrukiem wykonuje się elementy koloru ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: