LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - CZERWIEC 2018

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - CZERWIEC 2018':

- Przedstawiony na rysunku regulator ładowania podłącza się do instalacji ........
- Minimalna odległość pomiędzy rurociągami poziomego wymiennika gruntowego powinna być większa od ........
- Aby zamontować wymiennik gruntowy poziomy w pierwszej kolejności należy ........
- Podczas modernizacji elektrowni wodnej wymieniono turbinę na nową o przełyku znamionowym Qn większym o 20%. Następnie zainstalowano rurę ssącą, dzięki czemu zwiększył się spad użyteczny Hu na turbinie z 1,6 m do 2 m. W efekcie moc nominalna elektrowni Pn wyrażana zależnością Pn = 9,81xQnxHuxη wzrosła o około ........
- Kocioł na pellet w ciągu doby zużywa 20 kg paliwa. Jaki jest koszt paliwa zużywanego w ciągu 30 dni, jeżeli worek zawierający 200 kg pelletu kosztuje 250 zł? ........
- Jaki maksymalny poziom wydajności jednostkowej w ciągu roku może osiągnąć instalacja słoneczna o powierzchni absorberów kolektorów słonecznych wynoszącej 15 m2, zaprojektowana do podgrzewania wody użytkowej przy zapotrzebowaniu dobowym wynoszącym 500 dm3? ........
- W której technologii łączy się kolektor słoneczny z wymiennikiem ciepła? ........
- Do naprawy pęknięcia na prostym odcinku wymiennika gruntowego poziomego wykonanego z rur polietylenowych należy użyć mufy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: