LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2015

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2015':

- Na rysunku przedstawiono oznaczenia graficzne zaworu ........
- Utrzymanie stałego ciśnienia w zbiorniku gazowym można uzyskać poprzez magazynowanie biogazu z zastosowaniem ........
- Do spalania drewna należy wybrać kocioł, który wytworzy potrzebną energię po ........
- W jednym obiegu wody nie należy łączyć rur ze stali ocynkowanej z rurami ........
- Rury miedziane, należy magazynować ........
- Łączone w technologii klejonej elementy przytrzymujemy przez: ........
- Do pomiaru progu zamarzania cieczy solarnej należy użyć ........
- Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego instalacji odgromowej ogniw fotowoltaicznych, stanowią ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: