LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2015

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2015':

- Utrzymanie stałego ciśnienia w zbiorniku gazowym można uzyskać poprzez magazynowanie biogazu z zastosowaniem ........
- Zawór bezpieczeństwa w instalacji solarnej powinien zadziałać przy ciśnieniu: ........
- W jaki sposób należy magazynować kolektory słoneczne ułożone poziomo? ........
- Do pomiaru progu zamarzania cieczy solarnej należy użyć ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Jakie tworzywo stosuje się w instalacji do podgrzewania wody basenowej, wykonanej w technologii klejonej? ........
- Jeżeli temperatura zasilania instalacji grzewczej wynosi 70°C, to pompa ciepła powinna pracować w systemie ........
- Nie włączanie się pompy obiegowej w obiegu solarnym może być spowodowane ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: