LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - WRZESIEŃ 2014':

- Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie poziomu parteru stosowane na przekroju pionowym budynku? ........
- Ciepło z otoczenia do wytwarzania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest przez ........
- Jeżeli źródłem ciepła są wody powierzchniowe lub grunt, w którym temperatura może spadać poniżej zera, to należy zastosować pompę ciepła typu ........
- Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki ........
- Wskaż, w oparciu o przedstawiony fragment instrukcji, na jakiej minimum głębokości poniżej lokalnej granicy przemarzania gruntu, należy montować kolektory gruntowe. ........
- Do transportu kolektora słonecznego na dach niskiego budynku jednorodzinnego należy zastosować ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: