LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - WRZESIEŃ 2014':

- Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, jakiego typu palenisko należy zastosować do spalania zrębków o dużej wilgotności. ........
- Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki ........
- Biogaz można magazynować w ........
- Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne zaworu ........
- Przedmiar robót instalacji fotowoltaicznej powinien być opracowany w kolejności ........
- Do łączenia rur PE Ø 32 mm, przy montażu kolektora poziomego, należy użyć gratownika zewnętrznego i wewnętrznego, nożyc do cięcia rur oraz ........
- Pompę solarną należy zamontować na przewodzie ........
- W celu zapobieżenia wypływowi wody z zasobnika podczas wymiany zużytej anody, znajdującej się w górnej jego części, należy zakręcić zawór na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: