LOGOWANIE

Kwalifikacja E19 - PAŹDZIERNIK 2016

(Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E19 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Sterownik PLC posiada wejście analogowe z 10-bitowym przetwornikiem A/C. Ile wynosi rozdzielczość przetwornika dla zakresu pomiarowego 0÷10 V? ........
- Który blok należy zastosować w programie sterowniczym do zliczania impulsów, pojawiających się w odstępach czasu krótszych niż czas pojedynczego cyklu programowego sterownika? ........
- Który element układu elektropneumatycznego należy zastosować w miejscu oznaczonym na schemacie symbolem "K1″, aby tłoczysko siłownika po wysunięciu inicjowanym przyciskiem S1 powróciło samoczynnie do położenia wyjściowego po 5 s od osiągnięcia punktu wyznaczonego przez B2? ........
- W których siłownikach pneumatycznych nie można zastosować magnetycznych czujników krańcowych? ........
- Na którym schemacie potencjometr nastawczy P jest poprawnie podłączony do analogowego wejścia napięciowego sterownika PLC? ........
- Które z układów sterowania realizują funkcję logiczną NAND? ........
- Którą funkcję logiczną F (X,Y,Z) realizuje układ stykowy pokazany na rysunku. ........
- Jak należy zdefiniować dane występujące w programach sterowników PLC, które stanowi ciąg liter lub cyfr, przy czym cyfry są tylko znakami (bez wartości)? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.19-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: