LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM6 - PAŹDZIERNIK 2016

(Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM6 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Sterownik PLC posiada wejście analogowe z 10-bitowym przetwornikiem A/C. Ile wynosi rozdzielczość przetwornika dla zakresu pomiarowego 0÷10 V? ........
- Jak nazywa się właściwość sterownika PLC, dzięki której możliwe jest zachowanie bieżących wartości użytych w programie operandów podczas zmiany trybu pracy z RUN na STOP lub po odłączeniu zasilania? ........
- Przedstawiony na rysunku sterownik PLC posiada ........
- Który element układu elektropneumatycznego należy zastosować w miejscu oznaczonym na schemacie symbolem "K1″, aby tłoczysko siłownika po wysunięciu inicjowanym przyciskiem S1 powróciło samoczynnie do położenia wyjściowego po 5 s od osiągnięcia punktu wyznaczonego przez B2? ........
- Wejście sterownika PLC, do którego podłączono czujnik o wyjściu NPN, musi reagować na sygnał napięciowy ........
- Który element elektroniczny należy zastosować do redukcji przepięć na cewce stycznika napięcia stałego dołączonego do tranzystorowego wyjścia sterownika PLC? ........
- Na którym schemacie potencjometr nastawczy P jest poprawnie podłączony do analogowego wejścia napięciowego sterownika PLC? ........
- Na którym schemacie pokazane jest poprawne podłączenie trójprzewodowego czujnika z wyjściem analogowym prądowym 0÷20 mA do sterownika, jeśli sterownik posiada wejście analogowe napięciowe 0÷10V? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: