LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2011':

- Badaniem kosztów logistyki generowanych przez magazyn zajmuje się ........
- Podkłady to urządzenia, które umożliwiają składowanie asortymentów ........
- Strategia "Pull", to ........
- Dostawy niepełne to takie, które ........
- Wskaźnik utrzymania powierzchni magazynowej ustalono na 2 zł/m2 powierzchni. Zaplanowano wzrost wskaźnika w następnym kwartale o 1 %. Wartość wskaźnika wyniesie ........
- Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi substancja ta przedostała się do oka. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na ........
- Głównym celem udzielania pierwszej pomocy nie jest ........
- Rejs trwający od momentu rozpoczęcia załadunku w porcie początkowym aż do momentu zakończenia wyładunku w tym samym porcie, to żegluga ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: