LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA4 + EKA7 - STYCZE艃 2009


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA4 + EKA7 - STYCZE艃 2009':

- Umowa w kt贸rej jeden przedsi臋biorca udziela zezwolenia drugiemu na prowadzenie dzia艂alno艣ci pod swoim znakiem handlowym z wykorzystaniem swojego know-how, metod technicznych i handlowych, okre艣lonych procedur oraz zobowi膮zuje si臋 do udzielania sta艂ej pomocy i doradztwa, to umowa ........
- Faza cyklu gospodarczego charakteryzuj膮ca si臋 sta艂ym i post臋puj膮cym wzrostem produkcji i cen, wzrostem zatrudnienia oraz spadkiem bezrobocia to ........
- Jednostka organizacyjna sektora finans贸w publicznych, kt贸ra pokrywa swoje wydatki bezpo艣rednio z zasob贸w bud偶etowych, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bud偶etu pa艅stwa albo bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego to ........
- Wsp贸lnik, kt贸ry odpowiada za zobowi膮zania sp贸艂ki tylko do wysoko艣ci wniesionego do niej wk艂adu i nie ma prawa do reprezentowania sp贸艂ki wobec os贸b trzecich, to ........
- Zakupione przez przedsi臋biorstwo obligacje Skarbu Pa艅stwa z terminem wykupu powy偶ej 1 roku zalicza si臋 do ........
- Do warto艣ci niematerialnych i prawnych zalicza si臋 nabyte ........
- Do oceny stopnia zamro偶enia 艣rodk贸w pieni臋偶nych w zapasach wykorzystuje si臋 wska藕nik ........
- Warto艣膰 netto 艣rodka trwa艂ego po dw贸ch latach jego eksploatacji wynosi 28 800 z艂. Wska偶 metod臋 amortyzacji, kt贸r膮 zastosowano w przedsi臋biorstwie wiedz膮c, 偶e warto艣膰 pocz膮tkowa amortyzowanego 艣rodka trwa艂ego wynosi艂a 48 000 z艂, a stopa amortyzacji 20%. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: