LOGOWANIE

Kwalifikacja MG43 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG43 - STYCZEŃ 2017':

- Do którego dokumentu wpisywany jest kolejny właściciel pojazdu? ........
- Naprawy bieżące, gwarancyjne, pogwarancyjne i reklamacyjne wykonuje pracownik ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt związany z czynnościami przeglądowymi pojazdu. ........
- W przypadku niecałkowitego rozłączania się sprzęgła należy w pierwszej kolejności wykonać ........
- W celu oceny efektywności funkcjonowania działu utrzymania ruchu (gospodarki magazynowej) w przedsiębiorstwie należy ........
- Podczas regulacji składu mieszanki silnika ZI należy się posłużyć ........
- W nowoczesnych pojazdach samochodowych naprawa szczęk hamulcowych polega na ........
- Diagnostykapokładowa samochodu w standardzie OBD I polega na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: