LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2016 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2016 (test 2)':

- Długość uwięzi, na której może być trzymany pies, nie może być mniejsza niż ........
- DFD oznacza mięso ........
- W trakcie transportu drób powinien mieć zapewniony dostęp do wody i paszy, jeżeli czas transportu jest dłuższy niż ........
- Program SPIWET służy do ........
- Odpady gastronomiczne mogą być wykorzystane do skarmiania ........
- U bydła rzeźnego w wieku powyżej 96 miesięcy wykonywane jest obowiązkowe badanie w kierunku ........
- Zoonoza to choroba przenoszona ........
- W przypadku dostępności do badania na obecność larw włośni całej tuszy, w pierwszej kolejności należy pobrać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: