LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)':

- Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ, ile czasu powinien wynosić w kurniku nieprzerwany okres ciemności w rytmie dobowym, przy zastosowanym sztucznym oświetleniu? ........
- Zoonozą jest ........
- Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami ........
- Przedstawiony na rysunku przyrząd jest wykorzystywany do diagnostyki ........
- Kto wpisuje informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt kierowanych do uboju? ........
- W trakcie poubojowego badania głowy bydła w wieku powyżej 6. tygodnia życia mięśnie żwacze zewnętrzne nacina się ........
- Przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obszar wyznaczony wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, to obszar ........
- Do fizycznych metod dezynfekcji należy stosowanie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: