LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)':

- Dobrostan zwierząt określany jest jako ........
- Na podstawie wyciągu z ustawy o ochronie zwierząt ustal, warunki utrzymywania psa na uwięzi. ........
- Przedstawiony formularz służy do sporządzania ........
- W monitoringu której choroby zakaźnej, objętej nakazem zwalczania, stosuje się śródskórny test tuberkulinowy? ........
- Zaprezentowany na zdjęciu przyrząd służy do oszałamiania zwierząt przed ubojem metodą ........
- Do badań poubojowych w kierunku włośnicy wycina się próbkę ........
- Z zamieszczonych w tabeli informacji wynika, że za SRM u owcy do 12 miesiąca życia uznaje się ........
- Zdjęcie przedstawia urządzenie wykorzystywane do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: