LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL12 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)

(Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL12 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)':

- Obszar wyznaczony bezpośrednio wokół gospodarstwa, w którym wykryto chorobę zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania, nazywa się ........
- Na podstawie informacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia odkażania w przypadku podejrzenia enzootycznej białaczki bydła, określ ile litrów środka biobójczego potrzeba do profilaktycznego odkażenia 30 metrów kwadratowych powierzchni. ........
- Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami nie uważa się ........
- System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest prowadzony przez ........
- Na podstawie wyciągu z ustawy o ochronie zwierząt ustal, warunki utrzymywania psa na uwięzi. ........
- Na ilustracji przedstawiono kolczyk do identyfikacji ........
- Zamiar uboju świń na użytek własny należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ........
- Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004, mleko surowe musi spełniać kryteria jakościowe wskazane w wierszu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: