LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Wilgotność powietrza mierzy się za pomocą ........
- Wykaz chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi rejestracji znajduje się w załączniku do ........
- Który z podanych czynników jest przyczyną rozkładu autolitycznego mięsa? ........
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapewnia ........
- Zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni to ........
- Do czego używany jest barwnik błękit patentowy? ........
- Czy utrzymywanie cieląt do 6-go miesiąca życia na uwięzi jest zgodne z zasadami dobrostanu? ........
- Zwierzę z gatunku niewrażliwego na chorobę, za pośrednictwem którego może być przenoszony czynnik chorobotwórczy z jednego zwierzęcia z gatunku wrażliwego na drugie zwierzę, określa się mianem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: