LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2017 (test 2)':

- Pozyskany w zakładach przetwórstwa spożywczego materiał kategorii 1 powinien być wykorzystany ........
- W celu usunięcia powierzchniowych zanieczyszczeń drobnoustrojami, stosowanie w formie rozpylania 2-5% roztworów kwasu mlekowego dopuszczone jest w stosunku do ........
- Obszar położony bezpośrednio wokół gospodarstwa, w którym przebywają zwierzęta chore na chorobę zakaźną, to obszar ........
- Główny lekarz weterynarii jest powoływany przez ........
- Która informacja dotycząca nanoszenia znaku jakości zdrowotnej na powierzchnię tusz świńskich jest prawdziwa? ........
- Referencyjną metodą wykrywania włośni jest ........
- Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ........
- Mając na uwadze dobrostan zwierząt, niedopuszczalny jest transport ciężarnych samic ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: