LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

(Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2019 (test 2)':

- Termohigrometr służy do pomiaru temperatury i ........
- Za niezdolne do transportu uważane są ciężarne samice w okresie przekraczającym 90% czasu trwania ciąży, co w przypadku trzody oznacza, że ciąża trwała co najmniej ........
- Świnie po przemieszczeniu do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia otrzymują nowy numer identyfikacyjny w postaci ........
- W weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym kod województwa oznaczają cyfry ........
- Na powstanie syndromu DFD w dużej mierze mają wpływ ........
- Skarmianie zwierząt paszami zanieczyszczonymi grzybami może powodować ........
- Hodowca może dokonać zakupu paszy leczniczej w oparciu o ........
- Prątek jest czynnikiem etiologicznym ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: