LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2017

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2017':

- Chalazy są elementem strukturalnym ........
- Narządem oddechowym indyków są ........
- Składniki mieszanek treściwych, których rola polega na wiązaniu toksycznych metabolitów i mykotoksyn wydzielanych przez niepożądane mikroorganizmy, to ........
- Ile kilogramów paszy o koncentracji energii metabolicznej EM 13,0 MJ/kg potrzebuje tucznik o masie ciała 80 kg na okres jednego tygodnia? ........
- Przedstawiony na ilustracji przyrząd stosuje się w celu ........
- Tarnik używany jest do pielęgnacji ........
- W którym z systemów żywienia zwierząt opas bydła trwa najkrócej? ........
- Różnice między poszczególnymi przedstawicielami tego samego gatunku spowodowane różnicami w kodzie genetycznym nazywa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: