LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2018

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2018':

- Połączenie stawowe składające się ze stawu udowo-rzepkowego i stawu udowo-piszczelowego nazywa się stawem ........
- Jak nazywają się naczynia, którymi krew z obwodu ciała płynie do serca? ........
- Duża zawartość włókna surowego w dawce pokarmowej dla tuczników powoduje ........
- Na nadmiar soli w paszy szczególnie wrażliwe są ........
- Kolczyk przedstawiony na ilustracji służy do identyfikacji ........
- Trójgraniec służy do ........
- Przedstawiony na ilustracji sprzęt służy do ........
- Wybujałość cech u mieszańców to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.10-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: