LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - PAŹDZIERNIK 2016

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Strzałka na szkielecie zwierzęcia wskazuje ........
- Nadmieme gromadzenie się kurcząt pod sztuczną kwoką jest wskaźnikiem zbyt ........
- Zapotrzebowanie bytowe krowy zależy od ........
- Ile miesięcy trwa ciąża u kozy? ........
- Technologię użytkowania niosek przedstawioną na ilustracjistosuje się w systemie ........
- Najmniej wody z moczem wydalają ........
- Rozmnażanie seksowanego nasienia bydła mlecznego odbywa się przez 40-45 sekund w kąpieli wodnej o temperaturze ........
- Przez jaki okres od dnia wykonania zabiegu sztucznego unasienniania przechowuje się kopię zaświadczenia? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: