LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2016

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2016':

- Nadmiar witamin w organizmie określany jest mianem ........
- Z ilu kręgów składa się odcinek szyjny kręgosłupa u konia? ........
- Która rasa świń, określana jako świnia czteroszynkowa, charakteryzuje się wybitną mięsnością? ........
- Jaja spożywcze oznaczone 3-PL-12245678 pochodzą z chowu ........
- Produktem pszczelarskim jest ........
- Niszczenie gryzoni w miejscu bytowania zwierząt to ........
- Wytrysk nasienia to ........
- Pierwszym odcinkiem jelita cienkiego jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: